Skip to content

Investment Relation

ยังไม่มีข้อมูล

วิสัยทัศน์

เป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย อันดับหนึ่ง และการบริการระดับพรีเมี่ยม

 


พันธกิจ

มุ่งเน้นการเป็นคลินิกที่มีการบริการพรีเมี่นมอันดับหนึ่งของประเทศ 

เวชศาสตร์ชะลอวัย นวัตกรรมเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนแปลงวงการแพทย์

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และ ภายในให้มีประสิทธิภาพในการขยายมูลค่าแบรนด์ และมูลค่าทางการค่า

 

ยังไม่มีข้อมูล